Hotel roka za poskytovanie služieb


Boli sme ocenení titulom HOTEL ROKA za poskytovanie služieb v oblasti hotelierstva, a to Zväzom hotelov a reštauracií Slovenskej republiky, ako aj spoločnosťou Trend Top Penzióny na Slovensku.